ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Σε περίπτωση περιήγησης στις στοσελίδες της FLEXATO, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες που αναγνωρίζονται αυτόματα: ημερομηνία και ώρα, διεύθυνση IP, το όνομα domain, τον τύπο του browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται (εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα περιήγησης), την αναφορά περιήγησης, το αντικείμενο αναζήτησης, την κατάσταση ολοκλήρωσης του αιτήματος, προβολές σελίδων, διάρκεια σύνδεσης και βάθος, είσοδος και έξοδος από σελίδες, αναπηδήσεις, μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται μέσω της χρήση της τεχνολογίας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί η Ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψη του. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα cookies μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του (browser), οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από την Ιστοσελίδα (π.χ. ηλεκτρονική κράτηση ενοικίασης αυτοκινήτου), είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία πληροφορίες που χαρακτηρίζονται 'προσωπικού χαρακτήρα'*. Η συλλογή των πληροφοριών ‘προσωπικού χαρακτήρα’, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται και είναι σύμφωνη με το άρθρο 4, παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 για την 'Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα'.

Χρήση προσωπικών δεδομένων: Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και στα προσωπικά του δεδομένα, και ενημέρωσης τους ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του Χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή/και προσφορών. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της FLEXATO, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@flexato.gr.

Προστασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων: Στην προσπάθεια μας να προστατέψουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που δίνετε στην Ιστοσελίδα, ακολουθούμε τις γενικώς αποδεκτές βιομηχανικές διαδικασίες και χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα, όπως επίσης προσαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες (φυσικές και ηλεκτρονικές) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα θεωρούμε σκόπιμο για το σκοπό τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως αλλιώς απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουμε, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων κατά την μετάδοση ή την αποθήκευση τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε κάθε λόγο να πιστεύεται ότι ο λογαριασμός ή δεδομένα σας δεν είναι ασφαλή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.